Rodzaje blogów

RODZAJE I KATEGORYZACJA BLOGÓW

Blog to stosunkowo nowe medium. Sprawia to, że wiele osób ma problemy z podziałem blogów na kategorie. Oficjalnie nie istnieje konkretny podział blogów, ale ze względu na charakterystykę i tematykę można je podzielić na kilka grup. Jedną z takich grup jest podział ze względu na styl pisania.

Najpopularniejszą grupę blogów stanowią blogi osobiste przypominające nieco pamiętniki czy dzienniki intymne. Równie popularne są blogi zawodowe. Jak sama nazwa wskazuje są one pisane w celach zawodowych lub naukowych. Nieco rzadziej spotykane są blogi opisujące świat. Blogi tematyczne tego typu są pisane w celu wyrażania opinii na dany temat. Blogi te opisują również bieżące tematy związane z zainteresowaniami autora. Sporą popularnością cieszą się również blogi relacyjne pisanie głównie w celu podtrzymania kontaktu ze znajomymi lub w celu nawiązania nowych znajomości. Istnieją również blogi reklamowe, zwane również fake blogami. Są to blogi tworzone przez firmy w celach reklamowych. Najmniej lubianą formą blogów są tak zwane splogi, czyli blogi wypełniane przez automaty spamujące.

Oprócz stylu pisania, blogi można także kategoryzować ze względu na umieszczane materiały. Oczywiście na tradycyjnym blogu głównym środkiem przekazu jest tekst. Istnieją również fotoblogi, w których nadrzędną funkcję komunikacyjną pełnią zdjęcia i pliki graficzne. Kolejną grupą są tak zwane vlogi, lub wideoblogi, gdzie z kolei główną funkcję pełnią filmy. Jeśli w danym blogu nadrzędną funkcję pełni muzyka, może to być MP3blog. Blogi zbudowane przede wszystkim z linków do innych stron lub serwisów to tak zwane linklogi. Tublelogi natomiast przypominają niewielkie notatniki, umożliwiające zamieszczanie jedynie bardzo krótkich wpisów lub pojedynczych zdjęć czy filmików.