Blog, jako komunikator międzyludzki

Blogi można również definiować od strony komunikacyjnej, jako kanał komunikacji międzyludzkiej. W takim przypadku, nadawca, a konkretniej autor danego bloga jest pojmowany, jako członek małej, blogowej społeczności. W takim ujęciu blog może być wirtualnym miejscem spotkań ludzi. Miejscem, w którym można w pewnym sensie przebywać i realizować się społecznie nawiązując relacje z innymi ludźmi. Komunikacyjny aspekt blogów jest bardzo istotnym wyróżnikiem i cechą charakterystyczną tego typu stron internetowych. Autorzy zazwyczają śledzą blogi innych użytkowników, polecają je innym, przez co siatka blogów zaczyna funkcjonować jako większa, całość, którą z kolei można przypisać do aplikacji typu „social networking”.

Przez wielu specjalistów i badaczy, pojawienie się blogów było czymś naturalnym. Blogi to pewna forma, a konkretniej narzędzie służące do zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb będących pochodną popularyzacji Internetu. O co konkretnie chodzi? Obecnie korzystający z Internetu mają potrzebę obecności w cyberprzestrzeni, a blog to idealny sposób, aby tą potrzebę zrealizować.

Published by